Skip to Main Content
Please enable JS

 
Typ fee Úterý - Neděle (v Kč)
18 jamek 2,500
9 jamek 1,500
 
Druhá hra týž den (po odehrání 18 jamek) 1,250
 
18 jamek – junior 1,500
9 jamek – junior 1,250
 
18 jamek host člena 1,750
9 jamek host člena 1,000
Troon Privé 1,000 
Troon Advantage 1,750
 
Buggy 18 jamek 1,000
Buggy 18 jamek (jeden hráč) 750
Buggy 9 jamek 750
Ruční vozík 250
Zapůjčení setu (včetně 6 míčků) 1,000